Menu Close

,,Nors esi maža, bet esi didi”

Gegužės 24 d. Kauno r. Linksmakalnio sporto aikštyne vyko kasmetinė Kauno r. ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinė – meninė šventė ,, NORS ESI MAŽA , BET ESI DIDI “. Šventėje
dalyvavo ,, Riešutukų” grupės vaikai. Vaikučiai dainavo dainas apie vasarą ir Lietuvą, šoko lietuvių l. šokius.
Gavo gardžių prizų. Pilnoje ,vaikų rankomis gamintoje drugelių pievelėje , vaikus linksmino išradingieji
klounai. Buvo pučiami muilo burbulai. Vaikučius šventei paruošė muzikos mokytoja Eglė Ažukienė ir
Pavaduotoja ugdymui Birutė Adomaitienė. Buvo šilta ir linksma.

Skip to content