Menu Close

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimo sistema”

Neatsiejama kokybiško ugdymo(si) proceso dalis – vaiko pasiekimų vertinimas, nuolat stebint jį, kaupiant informaciją apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus tarpsniais, ją interpretuojant, apibendrinant ir planuojant ugdymo(si) turinį.
Gegužės 25 dieną Neveronių lopšelyje-darželyje vyko seminaras tema:
„Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimo sistema“. Seminare dalyvavo Neveronių lopšelio-darželio bei Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis “Žilvitis” mokytojos.
Seminaro lektorė: Doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU švietimo akademija, Vilniaus l/d „Viltenė“ direktorė.
Skip to content