Menu Close

Patyriminis ugdymas (STEAM)

STEAM darželyje

STEAM darželyje – tai kitoks požiūris, kitokia ugdymosi aplinka, kitokia ugdymosi sąveika…

STEAM ugdymas

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir
problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų
ugdymas gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM,
angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Skip to content