Menu Close

Specialistai

Logopedė Ilona Paulauskienė

Tėvai konsultuojami darbo valandomis, susitarus iš anksto.

Tel. 8 633 39739

Specialistė dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos bei  vaiko raidos sutrikimų:

  • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos bei pažintinių procesų sutrikimų;
  • įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;
  • teikia konsultacijas tėvams, rengia individualias užduotis;
  • natūraliai įsijungia į grupėse vykstantį ugdymo procesą;

Užsiėmimų metu logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydama taisyklingai kalbėti, naudoja įvairius žaidybinius elementus, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti  įtampos.

Meninio ugdymo mokytoja Eglė Ažukienė

  • organizuoja vaikų meninį ugdymą;
  • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
  • bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo meninę veiklą su grupės veikla;
  • organizuoja įvairius renginius ir šventes;
  • rengia vaikus ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, šventėse, parodose.

 

Skip to content