Menu Close

Filosofija, misija, vizija

Vizija

Modernus, atviras naujovėms ir kaitai lopšelis – darželis, teikiantis
kokybišką ugdymą bei kuriantis patrauklią aplinką šeimai ir vaikui.

Misija

Teikti paramą skirtingų poreikių vaikams, visapusiškai plėtoti
individualias vaiko ugdymo galias, išplėsti pagalbą šeimai,
tenkinant Neveronių bendruomenės poreikius.

Vertybės

Vaikas,
Atsakomybė,
Pagarba,
Bendradarbiavimas.

Skip to content