Menu Close

Filosofija, misija, vizija

MISIJA – Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, orientuotą į vaiko poreikių tenkinimą.

VIZIJA –  Lopšelis-darželis, siekiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų visapusiško ugdymo(si).

Skip to content