Menu Close

Specialusis ugdymas

Eglė Ažukienė


Meninio ugdymo mokytoja darželyje:

  • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
  • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
  • bendradarbiauja su grupių mokytojais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
  • organizuoja įvairius renginius ir šventes;
Skip to content