Menu Close

Dokumentai, tvarkos

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba nuomojamose patalpose

Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba nuomojamose patalpose pagal “Šeimos darželio” modelį tvarkos aprašas.
Sprendimas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose 2019 08 29 Nr. TS-277
/out_data/5-posedis.pdf
Dėl sugrįžtančių į LT asmenų švietimo ir integracijos
Dėl sugrįžtančių į LT asmenų švietimo ir integracijos 2019-08-30 Nr. SR-3534
Tarybos 2018-05-24 sprendimas Nr. TS-149 (pakeitimai dėl prašymo formos)
Tarybos 2018-05-24 sprendimas Nr. TS-149 (pakeitimai dėl prašymo formos)
Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo
Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo
Kauno r. sprendimas dėl centralizuoto vaikų priėmimo
Kauno r. sprendimas dėl centralizuoto vaikų priėmimo
KAUNO R. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

2022-04-28 Nr. TS-152 Sprendimas dėl Kauno r. savivaldybės tarybos 2018-01-31 d. sprendimo Nr. TS-6 “Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r. švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

2022-01-27 8m TS-8 Sprendimas dėl Kauno r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo.

2021-02-25 04m. TS-53(1)(1)Sprendimas dėl Kauno r. savivaldybės tarybos 2018-01-31 d. sprendimo Nr. TS-6 “Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r. švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

2020-12-17 06m. TS-453(1)Sprendimas dėl Kauno r. savivaldybės tarybos 2018-01-31 d. sprendimo Nr. TS-6 “Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r. švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

2019-08-29 08m. TS-277(2)(1)Sprendimas dėl Kauno r. savivaldybės tarybos 2018-01-31 d. sprendimo Nr.TS-6 “Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r. švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

2019-08-29 07m.TS-276(1)Sprendimas dėl Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo.

2018-01-31 06m. docxTS-6(5)(1)Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r. švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas.

Skip to content