Menu Close

Psichologas

Lopšelio – darželio psichologė Aistė

 • Padeda vaikams pažinti ir priimti savo jausmus, juos tinkamai išreikšti, padeda mokytis bendravimo įgūdžių, tinkamo elgesio.
 • Esant poreikiui ir gavus tėvų raštišką sutikimą psichologė atlieka vaiko elgesio ir veiklos stebėseną grupėje, vykdo individualius užsiėmimus su vaiku.
 • Bendradarbiauja su auklėtoju, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais siekiant užtikrinti tinkamiausią pagalbą vaikui.
 • Teikia emocinę paramą ir žodines rekomendacijas tėvams (globėjams) bei pedagogams vaiko psichologijos klausimais.
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencinius renginius ir ugdomąsias veiklas darželio bendruomenei.
 • Atlieka aktualius įstaigos tyrimus atsižvelgiant į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius.

 Į lopšelio – darželio psichologą galite kreiptis, jeigu:

 • Pastebite, kad vaikui kyla emocinių, bendravimo arba elgesio problemų.
 • Vaiko gyvenime įvyksta staigus pokytis ar įvykis, veikiantis vaiką neigiamai.
 • Vaikui sunku adaptuotis lopšelyje-darželyje.
 • Pastebite vaiko mąstymo sunkumus – susikaupimo, dėmesio išlaikymo.
 • Įvairiais gyvenimo atvejais, jei esate sunerimęs dėl savo vaiko ir norite pasikonsultuoti dėl vaiko psichologinės gerovės.

Psichologė Aistė Krilavičiūtė

Rūpimais klausimais arba konsultacijos laikui suderinti galite kreiptis el. paštu:

aiste.neveroniudarzelis@gmail.com

Psichologės darbo laikas:

 • Pirmadieniais 08.00-13.00val.
 • Penktadieniais 13.00-17.00val.
Skip to content