Menu Close

Sveikatos priežiūros specialistas

Darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • Atsako už sveikatos saugos organizavimą ir vykdymą.
  • Koordinuoja pažymų apie vaikų/mokinių profilaktinį sveikatos tikrinimą surinkimo ir sisteminimo procesą.
  • Prižiūri vaikų maitinimo organizavimo atitiktį.
  • Atlieka vaikų sveikatos stebėseną.
  • Vertina vaiko asmens higieną.
  • Registruoja nelaimingus atsitikimus.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją įstaigos vadovui.
  • Vykdo sveikatos stiprinimo veiklas.
  • Konsultuoja įstaigos darbuotojus, vaiko tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo klausimais.
  • Moko vaikus higienos įgūdžių.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Skip to content